au ales Ateliere Fara Frontiere pentru managementul integrat al DEEE: